മിതമായ സ്റ്റീൽ വയർ മെഷ്

  • Galvanized Woven Wire Mesh

    ഗാൽവാനൈസ്ഡ് നെയ്ത വയർ മെഷ്

    ഗാൽവാനൈസ്ഡ് ഒരു ലോഹമോ അലോയ് അല്ല; തുരുമ്പെടുക്കാതിരിക്കാൻ സ്റ്റീലിൽ ഒരു സംരക്ഷിത സിങ്ക് കോട്ടിംഗ് പ്രയോഗിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണിത്. എന്നിരുന്നാലും, വയർ മെഷ് വ്യവസായത്തിൽ, എല്ലാത്തരം ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ ഇതിനെ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗമായി കണക്കാക്കുന്നു. ഗാൽവാനൈസ്ഡ് വയർ മെഷ് ഗാൽവാനൈസ്ഡ് ഇരുമ്പ് വയർ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇരുമ്പ് വയർ ഉപയോഗിച്ചും സിങ്ക് കോട്ടിംഗ് ഗാൽവാനൈസ് ചെയ്തും ഇത് നിർമ്മിക്കാം. പൊതുവായി പറഞ്ഞാൽ, ഈ ഓപ്ഷൻ കൂടുതൽ ചെലവേറിയതാണ്, ഇത് ഉയർന്ന തോതിലുള്ള നാശന പ്രതിരോധം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
  • MS Plain Weave Wire Mesh

    എം‌എസ് പ്ലെയിൻ വീവ് വയർ മെഷ്

    വയർ മെഷ് വ്യവസായത്തിൽ വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹമാണ് കാർബൺ സ്റ്റീൽ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന പ്ലെയിൻ സ്റ്റീൽ. ഇത് പ്രധാനമായും ഇരുമ്പും ചെറിയ അളവിൽ കാർബണും ചേർന്നതാണ്. താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ കോസ്റ്റന്റ് വ്യാപകമായ ഉപയോഗമാണ് ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ജനപ്രീതിക്ക് കാരണം. പ്ലെയിൻ വയർ മെഷ്, ബാൽക്ക് ഇരുമ്പ് തുണി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു .ബ്ലാക്ക് വയർ മെഷ് .ഇത് കുറഞ്ഞ കാർബൺ സ്റ്റീൽ വയർ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, വ്യത്യസ്ത നെയ്ത്ത് രീതികൾ കാരണം .പ്ലെയിൻ നെയ്ത്ത്, ഡച്ച് നെയ്ത്ത്, ഹെറിംഗ്ബോൺ നെയ്ത്ത്, പ്ലെയിൻ ഡച്ച് നെയ്ത്ത് എന്നിങ്ങനെ വിഭജിക്കാം. പ്ലെയിൻ സ്റ്റീൽ വയർ മെഷ് സ്ട്രോ ആണ് ...